REGISTRACE DO SYSTÉMU PRO NOVÉ SUBJEKTY

Elektronická žádost o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“

Elektronická aplikace

Tato elektronická aplikace byla zřízena pro potřeby dotačního řízení Úřadu vlády ČR. Slouží pro elektronický příjem žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů protidrogové politiky, pro předkládání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektů protidrogové politiky, a také pro předkládání vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace.

Využívání elektronické aplikace

Elektronickou aplikaci dotačního řízení Úřadu vlády ČR můžete řádně využívat, jen když jste do systému zaregistrováni. Registraci vám schvaluje Úřad vlády ČR. Po úspěšné registraci dostanete e-mailem přístupové heslo, kterým se můžete do systému přihlásit. Po přihlášení se objeví v horním menu vlevo nová položka Elektronické žádosti.

Kde najdete důležité informace

1.Pokud jste novou organizací, která ještě nikdy nežádala o dotaci Úřadu vlády ČR, je nutné zaslat žádost o registraci (více informací v části Registrace do systému).

2.Před tím než začnete s vyplňováním informací a předkládání dokumentů pro dotační řízení Úřadu vlády ČR na protidrogovou politiku, věnujte pozornost následujícím informacím.

3.Zde najdete dokumenty, které obsahují jak praktické návody technického charakteru práce s aplikací tak i metodická doporučení pro vyplňování jednotlivých formulářů dotačního řízení

4.Zde naleznete důležité termíny, které by vás v rámci dotačního řízení mohly zajímat.

Nový projekt do dotačního řízení ÚV ČR

Organizace předkládající nové projekty (nebyly podané do dotačního řízení v předchozích třech letech) musí kontaktovat ÚV ČR (opk@vlada.cz) pro přidělení kódu projektu. Kód je nezbytnou podmínkou úspěšného podání žádosti o dotaci Úřadu vlády ČR. V případě potřeby konzultace můžete kontaktovat ÚV ČR.

Aktuality
& novinky

  • Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že termín ukončení podání žádostí připadá na víkend, nenechávejte podání žádosti na poslední chvíli. Odbor protidrogové politiky nemůže garantovat, že od 27. října do 31. října 2021 bude IT firma operativně a včas re

  • Dne 22. září 2021 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2022. V tomto článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2022, kterým by žadatelé měli věnova

  • předpokládaný termín odevzdání a zprovoznění upgradu aplikace pro podávání žádostí na rok 2022 je díky zpoždění na straně dodavatele stanoven na konec srpna 2021 po odevzdání je nutné upgrade aplikace krátce otestovat, tím pádem předpokládáme spuštěn