Červenec 2021

Vážení příjemci dotace a žadatelé o dotaci z Programu protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Pro dotační řízení na rok 2022 jsme přichystali nový web a novou aplikaci. Žádosti o dotaci na rok 2022 budou tedy již podávány v aplikaci nové, do které se budou muset znovu zaregistrovat...