Důležité termíny

Na této stránce bude Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky zveřejňovat a pravidelně aktualizovat důležité termíny, které by vás v rámci dotačního řízení mohly zajímat (např. jednání Dotačního výboru o návrzích dotací, předpokládané období vyplácení dotací) a harmonogram nejbližších činností s ohledem na fázi konkrétního dotačního řízení. Sledujte proto pravidelně tyto stránky.

 

Dotační řízení pro r. 2022

 

22. září 2021 Vyhlášení dotačního řízení
31. října 2021 Předkládání žádostí o dotaci
listopad 2021 Formální kontrola žádostí, výzvy k opravě
listopad/prosinec 2021 Hodnocení projektů
prosinec 2021 Jednání Dotačního výboru k návrhům dotací na r. 2022
leden/únor 2022 Přepracování rozpočtů na navrhovanou výši dotace
únor/březen 2022 Schválení návrhů dotací
březen/duben 2022 Převod dotací na účty příjemců a rozesílání Rozhodnutí
31.07.2022 Průběžné informace o realizaci projektu v roce 2022
10.11.2022 Předložení žádosti o výjimku ze 70% podílu
10.11.2022 Předložení žádosti o změnu struktury rozpočtu
15.02.2023 Vyúčtování a vratka dotace
únor/březen 2023 Kontrola vyúčtování dotací