Formuláře

Dotační řízení pro rok 2022

 

Dotační řízení Úřadu vlády ČR a jeho administrace se řídí Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR o poskytování neinvestičních dotací k financování programů protidrogové politiky v jejím aktuálním znění, která je interním dokumentem Úřadu vlády ČR. Příloha této Směrnice upravuje postup žadatelů o neinvestiční dotace k financování programů protidrogové politiky, příjemců dotace a Úřadu vlády České republiky jako poskytovatele dotace a je zveřejněna zde.

 

  • článek k vyhlášení výzvy (bude zveřejněno)

 

Formuláře platné pro dotační řízení 2022:

 

 

Práce dobrovolníků

 

  • pro rok 2022 lze jako spoluúčast na financování projektu uplatnit práci dobrovolníků a to ve výši určené Úřadem vlády ČR
  • odkaz na dokument: Práce dobrovolníků 2022