Než začnete…

Před tím než začnete s vyplňováním informací a předkládání dokumentů pro dotační řízení Úřadu vlády ČR na protidrogovou politiku, věnujte pozornost následujícím informacím, které vám pomůžou projít jednotlivými kroky bez větších problémů.

 

Informace o organizaci

 

V této části vkládáte do systému základní informace o organizaci. Připravte si předem:

 

  • číslo registrace organizace,
  • scan originálu dokladu vyjadřujícího předmět činnosti organizace (např. výpis z rejstříku, stanovy),
  • scan originálu dokladu identifikace bankovního účtu (např. smlouva s bankou, potvrzení banky o vedení účtu), na který vám bude převedena dotace,
  • systém od vás bude také chtít kód obce u adresy sídla organizace (Aktuální kód obce naleznete zde.)

 

Žádosti o dotaci

 

Žádosti o dotaci můžete předkládat až po odsouhlasení předchozí části Informace o organizaci. Všechny informace vkládáte prostřednictvím elektronických formulářů. Předem si připravte:

 

  • Nový projekt v dotační řízení poskytne v příloze průběžnou nebo závěrečnou zprávu o realizaci projektu za předchozí rok, pokud jste projekt, na který nyní žádáte dotaci, realizovali v předchozím kalendářním roce bez poskytnutí dotace.

Všechny případné další  dokumenty, které budou přílohou žádosti, dejte do souboru zip a ten pak nahrajte do systému v části Příloha k žádosti.

Systém umožňuje nahrát jenom jednu přílohu, dokumenty tedy nelze nahrávat jednotlivě.

 

Podrobnější informace k práci s aplikací naleznete v následující záložce tohoto webu „Praktické rady

 

Případné problémy při práci s aplikací konzultujte s pracovníky OPK: Bc. Eliška Drbohlavová, tel: +420 224 003 823, drbohlavova.eliska@vlada.cz