Praktické rady

Na těchto stránkách jsou zveřejněné dokumenty, které se vztahují ke konkrétnímu dotačnímu roku. Jsou to dokumenty technického charakteru k práci s aplikací a dokumenty, které mohou osvětlit průběh dotačního řízení.

 

Dotační řízení pro rok 2022

 

Návody jak pracovat s aplikací v jednotlivých fázích dotačního cyklu:

 

 

Podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

 

 

Postup při stanovení návrhu dotace projektům předložených do dotačního řízení Úřadu vlády ČR

 

 

 

Vyhodnocení dotačního řízení Úřadu vlády ČR za rok 2020

 

Vyhodnocení dotačního řízení zpracovává sRVKPP pro účely Petičního výboru Parlamentu ČR a Úřadu vlády ČR k zhodnocení účelnosti vynakládaných finančních prostředků z dotačního titulu Úřadu vlády ČR na programy protidrogové politiky.