Září 2021

Dne 22. září 2021 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu "Protidrogová politika" na rok 2022. V tomto článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2022, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost. Podmínky, kterými se řídí dotační řízení...

předpokládaný termín odevzdání a zprovoznění upgradu aplikace pro podávání žádostí na rok 2022 je díky zpoždění na straně dodavatele stanoven na konec srpna 2021 po odevzdání je nutné upgrade aplikace krátce otestovat, tím pádem předpokládáme spuštění funkční aplikace a tedy i podávání žádostí pro...