Leden 2023

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s vyúčtováním v dotační aplikaci jsme bohužel nuceni přistoupit k náhradnímu řešení pro vyúčtování projektů v dotačním řízení na r. 2022, které je podrobně popsáno níže. Uvedené informace jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz. K tomuto řešení přistupujeme zejména z toho důvodu, abychom ponechali dostatečný prostor pro...