Aktuality

Dne 16. listopadu 2022 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2023. V následujícím článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2023, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost. Podmínky, kterými se řídí dotační řízení...

Dne 3.6.2022 byla odeslána e-mailem statutárním zástupcům organizací k dokumentu Informace o změnách v průběhu realizace_2022, ve kterém sdělujeme, že ve formuláři Informace o změnách v průběhu realizace projektu/služby– Průběžná zpráva stačí velmi stručně vyplnit změny v realizaci projektu/projektů podpořených z dotačního řízení Úřadu vlády...

Aktuální situace s aplikací Adidata. Nastala skutečnost, o které jsme se dozvěděli v pondělí 14. března, a která pro nás znamená, že nejsme schopni garantovat další vývoj aplikace, minimálně v následujících několika měsících. Dodavatel aplikace, se kterým bylo vedeno řízení v rámci reklamací aplikace, prodal část...

Dovolujeme si Vás informovat, že po zapracování řady připomínek a dalších formulačních i obsahových úpravách zveřejňujeme formulář Závěrečné zprávy (ZZ) za rok 2022 a zároveň inovovaný dokument Seznam a definice výkonů, který by měl být ku pomoci při vyplňování ZZ. Snahou všech zainteresovaných stran bylo...

Dle obdržených informací by v prvním únorovém týdnu letošního roku vláda měla projednat schodek státního rozpočtu pro rok 2022. V návaznosti na dané jednání bychom měli být seznámení s tím, jaký celkový objem finančních prostředků pro dotační titul "Protidrogová politika ÚV ČR" pro rok 2022. Jakmile...

Aktuální informace k systému pro adiktologické služby – AdiData I přes skutečnost, že nový způsob výkaznictví prostřednictvím systému AdiData byl během r. 2021 otestován ve vybraných zařízeních, schválen hlavní pracovní skupinou projektu IP-RAS a byly finalizovány dokumenty, které redefinují jak podobu výkonů, tak podobu závěrečných zpráv,...

V níže uvedeném odkazu jsou  aktuální informace týkající se jednotného informačního systému pro adiktologické služby AdiData a plánu pro následující léta. Informace k systému pro adiktologické služby – AdiData Webové stránky - AdiData Přes uvedené webové stránky se lze do aplikace AdiData přihlásit. Součástí aplikace je také návod...

Znění informačního e-mailu, který byl odeslán 20.12.2021 žadatelům o dotaci pro rok 2022. *** Vážení žadatelé o dotaci, dovolte mi Vás informovat o prozatímním výstupu z jednání Dotačního výboru, které proběhlo ve dnech 16.-17.12.2021. Vzhledem k faktu, že doposud nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2022, Dotační výbor projednávání...

V srpnu 2021 byli příjemci dotací informování emailovou cestou, že vyúčtování dotačního řízení na rok 2021 bude realizováno ve staré verzi aplikace - https://dotace-drogy.vlada.cz/ - a to z důvodu zachování návaznosti na žádost roku 2021. Všechny potřebné podklady a formuláře k vyúčtování naleznete ve staré verzi aplikace...