Nezařazené

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s vyúčtováním v dotační aplikaci jsme bohužel nuceni přistoupit k náhradnímu řešení pro vyúčtování projektů v dotačním řízení na r. 2022, které je podrobně popsáno níže. Uvedené informace jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz. K tomuto řešení přistupujeme zejména z toho důvodu, abychom ponechali dostatečný prostor pro...

Dne 14. března 2022 jsme Vás informovali, že v současné době je systém pro výkaznictví AdiData mimo provoz z důvodu vyskytlé chyby. Jedinou bezplatnou aplikací pro vykazování, kterou provozuje Úřad vlády ČR, a kterou doporučujeme používat, je systém pro výkaznictví UniData Lite. Očekáváme, že UniData Lite...

Dne 16. listopadu 2022 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2023. V následujícím článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2023, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost. Podmínky, kterými se řídí dotační řízení...