Dotační řízení 2022

Dne 3.6.2022 byla odeslána e-mailem statutárním zástupcům organizací k dokumentu Informace o změnách v průběhu realizace_2022, ve kterém sdělujeme, že ve formuláři Informace o změnách v průběhu realizace projektu/služby– Průběžná zpráva stačí velmi stručně vyplnit změny v realizaci projektu/projektů podpořených z dotačního řízení Úřadu vlády...

Dle obdržených informací by v prvním únorovém týdnu letošního roku vláda měla projednat schodek státního rozpočtu pro rok 2022. V návaznosti na dané jednání bychom měli být seznámení s tím, jaký celkový objem finančních prostředků pro dotační titul "Protidrogová politika ÚV ČR" pro rok 2022. Jakmile...

Znění informačního e-mailu, který byl odeslán 20.12.2021 žadatelům o dotaci pro rok 2022. *** Vážení žadatelé o dotaci, dovolte mi Vás informovat o prozatímním výstupu z jednání Dotačního výboru, které proběhlo ve dnech 16.-17.12.2021. Vzhledem k faktu, že doposud nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2022, Dotační výbor projednávání...

Dne 22. září 2021 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu "Protidrogová politika" na rok 2022. V tomto článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2022, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost. Podmínky, kterými se řídí dotační řízení...

předpokládaný termín odevzdání a zprovoznění upgradu aplikace pro podávání žádostí na rok 2022 je díky zpoždění na straně dodavatele stanoven na konec srpna 2021 po odevzdání je nutné upgrade aplikace krátce otestovat, tím pádem předpokládáme spuštění funkční aplikace a tedy i podávání žádostí pro...