Formuláře

Formuláře dotačního řízení 2022

 

Formuláře se vyplňují přímo v aplikaci. Zde zveřejněné formuláře slouží žadatelům pouze pro náhled a k případnému vyžití pro přípravu žádostí o dotaci. Formuláře však nelze použít pro import do aplikace.

 

 • Žádosti část A – formulář vyplňuje automaticky aplikace
 • Žádost část B – určeno pro služby
 • B1 – žádost – uvádí se, na co se žádají dotace od ÚV a případný popis rozvoje či změny služby na příslušný dotační rok
 • B2 – popis služby – uvádí se, jak je reálně poskytována nyní v aktuálním čase
 • Žádosti část B – určeno pro projekty IVH
 • B1 – žádost – uvádí se, na co se žádají dotace od ÚV a upřesnění aktivit na příslušný dotační rok, pokud jde o víceletý projekt
 • B2 – popis projektu
 • Žádost část C – rozpočet projektu
 • Konečná podoba rozpočtu dotace – (bude zveřejněno)
 • Informace o změnách v průběhu realizace projektu/služby– Průběžná zpráva (bude zveřejněno)
 • Žádost o změnu konečné podoby rozpočtu dotace – (bude zveřejněno)
 • Žádost o změnu podílu  – (bude zveřejněno)
 • Vyúčtování 2022 – (bude zveřejněno)
 • Závěrečná zpráva o realizaci projektu/služby 2022 – informace o výkonech se poskytují podle nového Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb platného od roku 2022.

 

Pro rok 2022 lze, jako spoluúčast na financování projektu/služby, uplatnit práci dobrovolníků a to ve výši určené ÚV ČR.