Informace k dotačnímu řízení pro rok 2022

Dle obdržených informací by v prvním únorovém týdnu letošního roku vláda měla projednat schodek státního rozpočtu pro rok 2022. V návaznosti na dané jednání bychom měli být seznámení s tím, jaký celkový objem finančních prostředků pro dotační titul „Protidrogová politika ÚV ČR“ pro rok 2022.

Jakmile tuto informaci obdržíme, bude obnoveno přerušené jednání dotačního výboru. Zároveň sdělujeme, že stále jednáme o celkovém objemu finančních prostředků pro dotační titul „Protidrogová politika ÚV ČR“ na rok 2022. Zároveň je finanční zajištění adiktologických služeb průběžně konzultováno s dalšími donory, a to zejména tam, kde bylo avizováno výrazné snížení objemu dotačních prostředků.

O dalším vývoji budeme informovat e-mailem i prostřednictvím této webové stránky.