Přerušení jednání Dotačního výboru k návrhům dotací 2022

Znění informačního e-mailu, který byl odeslán 20.12.2021 žadatelům o dotaci pro rok 2022.

***

Vážení žadatelé o dotaci,

dovolte mi Vás informovat o prozatímním výstupu z jednání Dotačního výboru, které proběhlo ve dnech 16.-17.12.2021.

Vzhledem k faktu, že doposud nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2022, Dotační výbor projednávání žádostí přerušil do doby potvrzení výše alokace finančních prostředků na dotační řízení organizovaná Úřadem vlády České republiky.

Na základě přerušeného jednání Dotačního výboru z důvodu výše uvedeného, nebude v tuto chvíli konkrétní výše přidělené dotace vložená do aplikace.

Aktuálně tak není nutná úprava konečné podoby rozpočtu dotace a další úkony spojené s navrženou výší dotace. O případné úpravě rozpočtu související s výší navržené dotace budete informováni po dalším jednání Dotačního výboru, které proběhne poté, co bude schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2022.

Za pochopení nastalé situace předem děkujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

***