Nový web a aplikace pro dotační řízení roku 2022

Vážení příjemci dotace a žadatelé o dotaci z Programu protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Pro dotační řízení na rok 2022 jsme přichystali nový web a novou aplikaci. Žádosti o dotaci na rok 2022 budou tedy již podávány v aplikaci nové, do které se budou muset znovu zaregistrovat všechny organizace, ať už se svými novými, či dlouhodobě realizovanými projekty.

Abychom zajistili co nejhladší průběh přechodu na upgrade aplikace dotačního řízení, v první polovině září 2021 pro Vás uspořádáme 2 semináře, kde Vás s novou aplikací podrobně seznámíme.

Nová aplikace by měla být zpřístupněna uživatelům v druhé polovině srpna 2021. O spuštění nové aplikace, uskutečnění výše zmíněných seminářů a způsobu přihlášení Vás budeme včas informovat.