Upgrade aplikace a vyhlášení výzvy pro rok 2022

 • předpokládaný termín odevzdání a zprovoznění upgradu aplikace pro podávání žádostí na rok 2022 je díky zpoždění na straně dodavatele stanoven na konec srpna 2021
 • po odevzdání je nutné upgrade aplikace krátce otestovat, tím pádem předpokládáme spuštění funkční aplikace a tedy i podávání žádostí pro dotační řízení na rok 2022 nejpozději v první polovině září
 • upgrade aplikace zatím slouží jen pro podávání žádostí o dotaci na rok 2022, UPOZORŇUJEME, že vyúčtování dotačního roku 2021 budete realizovat ve staré verzi aplikace: https://dotace-drogy.vlada.cz/
 • o vyhlášení výzvy na rok 2022 Vás budeme informovat e-mailem a rovněž na webových stránkách rvkpp.vlada.cz v sekci Dotace a stránkách dotace-drogy.vlada.cz

Podávání žádosti

 • podání žádosti předchází vyhlášení výzvy, ve které jsou specifikovány podmínky řízení pro konkrétní dotační rok, včetně termínů a priorit
 • UPOZORŇUJEME, že z důvodu spuštění upgradu aplikace bude před samotným podáním žádostí ze strany žadatele nutné organizaci ZNOVU REGISTROVAT (tj. i v případě. že je organizace registrována v původní verzi aplikace) nebo NOVĚ REGISTROVAT (tj. v případě. že organizace není registrována v původní verzi aplikace), následně Vám budou zaslány přístupové údaje
 • následně si statutární zástupci SAMI navolí osob za organizaci, které budou mít přístup do aplikace, a rovněž bude třeba vyplnit potřebné údaje o organizaci. Všechny tyto údaje musí projít kontrolou a odsouhlasením ze strany administrátora (tj. OPK ÚV ČR)
 • po odsouhlasení ze strany administrátora bude možné vyplnit části B projektů (obsahová část žádosti) a zároveň možné stáhnout z aplikace části C (rozpočty projektu), které slouží k vyplnění a následnému importu dat do aplikace
 • po kontrole žádostí bude dokument uzamčen a „Formulář části A“ se NOVĚ kompletně  vygeneruje již vyplněný ze zadaných informací v aplikaci, následně je nutné formulář stáhnout  a odeslat ÚV ČR dle pokynů ve výzvě. Vyplněný a podepsaný „Formulář části A“ se již NEBUDE nahrávat zpět do aplikace
 • žádost v aplikaci bude opatřena návodnými instrukcemi/pop-upy a zároveň bude zveřejněn jednoduchý návod pro podání žádosti

Otázky k upgradu aplikace a podání žádostí

 • vzhledem k termínu předání upgradu aplikace a včasnému vyhlášení výzvy avizované semináře v Praze k upgradu aplikace pro žadatele realizovány nebudou
 • žadatelům bude dána možnost se pravidelně (pravděpodobně 1x týdne v rozmezí cca 2 hodin) po dobu vyhlášení výzvy setkávat se zástupci OPK ÚV ČR na on-line platformě, která bude určena pro zodpovězení praktických dotazů k upgradu aplikace a případné řešení problémů s vyplňováním a podáváním žádosti o přesných termínech těchto pravidelných on-line setkání budete včas informováni prostřednictvím emailu a rovněž na webu https://dotace-drogy.vlada.cz/aktuality.

Zároveň po dobu vyhlášení výzvy a mimo stanovené termíny online konzultací budou zástupci OPK ÚV ČR k dispozici na e-mailu a telefonu pro konzultace k zajištění hladkého průběhu podání všech žádostí. Veškeré informace naleznete rovněž na webu https://dotace-drogy.vlada.cz/aktuality.

Výše uvedené informace se ještě mohou měnit či aktualizovat. O všech změnách budeme informovat.