Vyúčtování dotačního roku 2021

V srpnu 2021 byli příjemci dotací informování emailovou cestou, že vyúčtování dotačního řízení na rok 2021 bude realizováno ve staré verzi aplikace – https://dotace-drogy.vlada.cz/ – a to z důvodu zachování návaznosti na žádost roku 2021.

Všechny potřebné podklady a formuláře k vyúčtování naleznete ve staré verzi aplikace v sekci Formuláře – https://dotace-drogy.vlada.cz/dokumenty.

Připomínáme, že termín vyúčtování dotace za rok 2021 je 15.2.2022. V případě vratky musí být finanční prostředky připsané na účtu Úřadu vlády ČR dne 15.2.2022.