Dotační řízení pro r. 2024

Na této stránce bude Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky zveřejňovat a pravidelně aktualizovat důležité termíny, které by vás v rámci dotačního řízení mohly zajímat (např. jednání Dotačního výboru o návrzích dotací, předpokládané období vyplácení dotací) a harmonogram nejbližších činností s ohledem na fázi konkrétního dotačního řízení. Sledujte proto pravidelně tyto stránky.

 

Dotační řízení pro r. 2022

 

V případě tohoto časového harmonogramu se jedná o ideální verzi, která se může lišit, jelikož řada úkonů je vázána a je možné je realizovat až po schválení zákona o státním rozpočtu na r. 2022. Rovněž zavádění nového informačního systému Ministerstva finanční, který prozatím vyžaduje vkládání dotací pro každý projekt zvlášť, nikoliv dotačního programu jako celek, může celý proces zpomalit. Aktuálně čekáme na vývoj situace.

 

22. září 2021 Vyhlášení dotačního řízení
31. října 2021 Předkládání žádostí o dotaci
listopad 2021 Formální kontrola žádostí, výzvy k opravě
listopad/prosinec 2021 Hodnocení projektů
16. – 17. prosince 2021 Jednání Dotačního výboru k návrhům dotací na r. 2022
leden/březen 2022 Očekávané rozpočtové provizorium
únor 2022 Příprava návrhu dotací pro jednání Dotačního výboru
16. března 2022 Jednání Dotačního výboru – schválení dotací na základě schválení Zákona o státním rozpočtu pro rok 2022
pol. března 2022 Schválení návrhů dotací
2. pol. března 2022 Přepracování rozpočtů na navrhovanou výši dotace
konec března 2022 Výzva k seznámení se s podklady
2. pol. dubna 2022 Vydávání rozhodnutí
1. pol. května 2022 Převod dotací na účty příjemců a rozesílání Rozhodnutí
27. 06. 2022 Informace o změnách v průběhu realizace 2022
10. 11. 2022 Předložení žádosti o výjimku ze 70 % podílu
10. 11. 2022 Předložení žádosti o změnu struktury rozpočtu
15. 02. 2023 Vyúčtování a vratka dotace
únor/březen 2023 Kontrola vyúčtování dotací