Listopad 2022

Dne 16. listopadu 2022 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2023. V následujícím článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2023, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost. Podmínky, kterými se řídí dotační řízení...