Leden 2022

Dle obdržených informací by v prvním únorovém týdnu letošního roku vláda měla projednat schodek státního rozpočtu pro rok 2022. V návaznosti na dané jednání bychom měli být seznámení s tím, jaký celkový objem finančních prostředků pro dotační titul "Protidrogová politika ÚV ČR" pro rok 2022. Jakmile...

Aktuální informace k systému pro adiktologické služby – AdiData I přes skutečnost, že nový způsob výkaznictví prostřednictvím systému AdiData byl během r. 2021 otestován ve vybraných zařízeních, schválen hlavní pracovní skupinou projektu IP-RAS a byly finalizovány dokumenty, které redefinují jak podobu výkonů, tak podobu závěrečných zpráv,...