Aktuální situace s aplikací Adidata

Aktuální situace s aplikací Adidata.

Nastala skutečnost, o které jsme se dozvěděli v pondělí 14. března, a která pro nás znamená, že nejsme schopni garantovat další vývoj aplikace, minimálně v následujících několika měsících. Dodavatel aplikace, se kterým bylo vedeno řízení v rámci reklamací aplikace, prodal část firmy i s pohledávkami a závazky firmě v insolvenci. Veškeré další kroky v této souvislosti budou řešeny s Úřadem vlády ČR.
Bohužel tato situace s sebou přináší zásadní nepříjemnost pro ty, kteří se rozhodli aplikaci AdiData používat. Jediné možné řešení je v tuto chvíli doporučení přestat aplikaci AdiData používat a vrátit se k aplikacím původním, anebo zvážit přestup na aplikaci UniData Lite, viz dále. V této souvislosti přikládáme popis, jakým způsobem bude zajištěn rozvoj a podpora dosavadních aplikací, tj. UniData a UniData Lite.

Aplikace UniData
Podpora této aplikace bude poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské. Aplikace nebude dále rozvíjena, ale technická podpora bude fungovat na úrovni krizových scénářů – tedy situací, kdy aplikace přestane fungovat, nebo se objeví bezpečnostní problémy. Uživatelé, kteří se rozhodnou v dalším provozování této aplikace, budou muset převést data ze závěrečných zpráv do nové podoby ručně. V průběhu roku bude vydán metodický pokyn o tom, jakým způsobem by měl být převod uskutečněn. Nyní uživatelům UniDat doporučujeme, aby u výkonu telefonického, internetového a písemného poradenství používali příznaky pro způsob provedení (v podrobnostech výkonů je možné navolit telefon, internet a korespondenčně) Podpora aplikace UniData bude ukončena v březnu roku 2023 – po odevzdání závěrečných zpráv za rok 2022 a pak bude nutné přejit na aplikaci novou, podle scénáře zmíněném dále.

Aplikace UniData Lite
Podpora této aplikace bude poskytována v plném rozsahu v části metodické a uživatelské. Aplikace také během roku projde zásadní změnou, aby byla schopná generovat novou podobu závěrečné zprávy a bylo možné vykazovat v novém systému výkonů. Data do nového systému výkaznictví budou převedena automaticky.

O dalším vývoji a situaci ohledně aplikace AdiData  budeme informovat.