Informace k možnosti využití tzv. příležitostného/nahodilého příjmu

Informace k možnosti využití tzv. příležitostného/nahodilého příjmu

V návaznosti na webinář k vyúčtování dotačního řízení informujeme, že s ohledem na novelu zákoníku práce v oblasti DPP, která přinesla změny a omezila možnosti použití DPP jako nástroje pro odměňování klientů, je možné za uznatelný náklad v rámci dotačního řízení ÚV ČR na projekty protidrogové politiky považovat tzv. příležitostný/nahodilý příjem. V případě využití tohoto institutu doporučujeme vést minimálně takovou dokumentaci, jaká by byla vedena k DPP/DPČ (evidence odpracovaných/vyplacených hodin a archivace výdajových pokladních dokladů). Limit na hodinu by neměl překročit limity dané na DPP/DPČ a rovněž by nemělo dojít k překročení ročního limitu skrz osvobození od daně z fyzických osob.

Uvedená informace byla konzultována s kolegy z oddělení kontroly ÚV ČR.