Vyúčtování za dotační rok 2023

Vyúčtování za dotační rok 2023

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s vyúčtováním v dotační aplikaci jsme bohužel nuceni přistoupit k náhradnímu řešení pro vyúčtování projektů v dotačním řízení na r. 2023, které je podrobně popsáno níže.

Vyúčtování za rok 2023

Vyúčtování projektů podaných v dotačním řízení na r. 2023, včetně všech příloh, prosím odešlete do 15.02.2024 datovou schránkou (není nutné vyúčtování podávat současně jiným způsobem, jako např. v papírové podobě poštou). Podání datovou schránkou s dodrženým termínem je považováno za odevzdání vyúčtování dle podmínek pro přidělení dotace. Pokud to kapacita datové schránky umožní, lze odeslat vyúčtování společně za všechny projekty jedné organizace.

Všechny požadované formuláře k vyúčtování jsou přílohou tohoto emailu a jsou rovněž dostupné na webových stránkách dotace-protidrogovapolitika.cz/formulare/.

K vyúčtování r. 2023 je nutné přiložit:           

Pokud organizace vyúčtovává více projektů (tj. na r. 2023 bylo podpořeno více projektů jedné organizace), prosíme o zřetelné označení předkládaných dokumentů kódem projektu tak, aby bylo možné dokumenty jednoduše identifikovat.

Při vyúčtování prosíme o odeslání formulářů přiložených k tomuto emailu v původním formátu. Pokud možno, nepřevádějte tyto formuláře do PDF či jiných formátů a neopatřujte je elektronickým či vlastním podpisem, s výjimkou formuláře čestného prohlášení a formuláře finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem.

Formuláře jsou přiloženy ve formátu, který umožní jejich import do aplikace. V této souvislosti si Vás, po zprovoznění dotační aplikace, dovolíme požádat o spolupráci a dodatečné nahrání formuláře vyúčtování a formuláře závěrečné zprávy do aplikace. Naprosto rozumíme tomu, že se jedná o administrativní zátěž pro Vaše organizace, avšak pro následnou práci s daty je tento krok klíčový. Jakmile bude aplikace v části vyúčtování zpřístupněna pro dodatečné nahrání obou uvedených formulářů, budeme Vás o této skutečnosti informovat a zašleme Vám potřebné instrukce.

V případě, že během následujících dní dojde ze strany firmy ke zprovoznění aplikace v části vyúčtování, obratem Vás o tom budeme informovat a v takovém případě bude možné předložit vyúčtování standardně prostřednictvím dotační aplikace. V současné době však platí varianta náhradního řešení, tj. předložení vyúčtování prostřednictvím datové schránky.

Velmi se omlouváme za způsobené komplikace a v případě otázek či nejasností neváhejte kontaktovat kolegyně Bc. Elišku Drbohlavovou (eliska.drbohlavova@vlada.cz) nebo Ing. Hanu Brus (hana.brus@vlada.gov.cz).