Informace k možným dopadům situace na Ukrajině na adiktologické služby v ČR

Vzhledem k aktuálně probíhající invazi na Ukrajinu si uvědomujeme možné dopady této situace na adiktologické služby v ČR. V souvislosti s tím si Vám dovolujeme zaslat v příloze doplňující informace, které se vztahují k využití finančních prostředků v rámci dotačního titulu Úřadu vlády ČR na projekty protidrogové politiky na rok 2022.

Dotační řízení – informace k možným dopadům situace na Ukrajině na adiktologické služby v ČR