Informace k vyhlášení dotačního řízení 2022

Dne 22. září 2021 byla vyhlášena Výzva k podání žádostí v dotačním řízení v rámci programu „Protidrogová politika“ na rok 2022. V tomto článku jsou shrnuty důležité informace k dotačnímu řízení pro rok 2022, kterým by žadatelé měli věnovat pozornost.

Podmínky, kterými se řídí dotační řízení na rok 2022, jsou obsažené ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2021 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR a v Podmínkách pro poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR.

Upozornění na změny pro dotační řízení na rok 2022

 • Proběhl upgrade webové stránky a webové aplikace pro podávání žádostí do dotačního řízení, které jsou nyní dostupné na následujícím odkazu https://dotace-protidrogovapolitika.cz/
 • Statutární zástupci organizací budou pracovníky OPK přidáni do aplikace. Následně by statutárním zástupcům měl přijít e-mail s přihlašovacími údaji do webové aplikace (prohlédněte, prosím, i složku spam). Následně si statutární zástupce sám přidá do systému organizaci i další uživatele aplikace z organizace.
 • V případě, že neobdržíte výše zmíněný e-mail během dneška, tj. 22. září 2021, do večerních hodin, kontaktujte prosím pracovníky OPK s údaji statutárního zástupce za Vaší organizace (emailová adresa, jméno, příjmení, telefon) na emailu drbohlavova.eliska@vlada.cz
 • Každý žadatel o dotaci musí vzhledem k upgradu aplikace zaregistrovat svou organizaci do systému, tj. vyplnit informace o organizaci, postupujte prosím dle instrukcí v záložkách Registrace do systému a Než začnete (nová registrace neplatí pro testující organizace, které již mají informace o organizaci vyplněné)
 • V záložce Praktické rady je k dispozici manuál, který uživatele aplikace provede celým procesem dotačního řízení. Doporučujeme pročíst před vyplněním žádosti.
 • V případě přidání dalších projektů upozorňujeme, že žádost je potřeba odeslat až po vložení VŠECH projektů za danou organizaci.
 • Upozorňujeme, že žadatelé, kteří jsou rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací státu nejsou oprávněnými žadateli o dotaci.
 • Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na r. 2022 neotevírá možnost uzavření Memorand o dlouhodobé spolupráci.
 • V souvislosti s centralizací finančních prostředků státního rozpočtu na protidrogovou politiku platí stejná pravidla jako pro rok 2021. Postup u programů primární prevence je popsán v článku.

 

Formulář části A se generuje z aplikace automaticky – aplikace vyplní seznam podávaných projektů a čestné prohlášení. Formulář je po uzamčení žádosti nutné vytisknout, podepsat statutárním zástupcem organizace a odeslat způsoby zmíněnými ve Výzvě pro rok 2022.

 

Práce s elektronickou aplikací a webové stránky

Žádáme žadatele, aby vzhledem k upgradu aplikace neodkládali zpracování a odesílání žádostí o dotaci na poslední chvíli. Termín podání žádosti vychází na neděli. V tento ani předchozí den nebude OPK zajišťovat metodickou a technickou podporu žadatelům.

Vzhledem k upgradu aplikace nabízíme také pravidelné středeční online konzultace přes Webex, kde budou pracovníci OPK zodpovídat Vaše dotazy a nejasnosti při podávání žádostí přes novou verzi aplikace

Odkaz k připojení:

https://vladacr.webex.com/m/29ac77d7-2bb9-47b3-aaf5-070cb2147401

Termíny konzultací jsou následující:

 • 27.09.2021 od 10:00  – 12:00
 • 05.10.2021 od 10:00  – 12:00
 • 12.10.2021 od 10:00  – 12:00
 • 19.10.2021 od 10:00  – 12:00
 • 26.10.2021 od 10:00  – 12:00

 

Při otázkách či nejasnostech k vyplnění žádosti a práci s aplikací mimo pravidelné online konzultace nás můžete kontaktovat na e-mailu drbohlavova.eliska@vlada.cz nebo telefonu 224 003 823.