Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR

Ve dnech 16. a 17. května se uskuteční Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR.

Seminář je uspořádán v návaznosti na řadu změn, ke kterým v posledních letech dochází a je určen především zaměstnancům adiktologických služeb/organizací, kteří se podílí na procesu dotačního řízení. Záměrem je proto praktický seminář s dostatečným časovým prostorem na diskusi, který pomůže adiktologickým službám v orientaci v procesu dotačního řízení.

Na semináři budou představeny základní informace o dotačním řízení ÚV ČR, informace ve věci veřejnosprávních kontrol, a dojde k seznámení se s prací v elektronické dotační aplikaci. Na semináři budou představeny také další změny související s dotačním řízením, např. Koncepce rozvoje adiktologických služeb a jí definovaná nová typologie adiktologických služeb nebo nové Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb a revidovaný systém výkaznictví adiktologických služeb. Seminář rovněž přiblíží práci s daty vykazovanými adiktologickými službami a poskytne prostor pro prezentaci výsledků z uskutečněných studií Národního monitorovacího střediska pro drogy a zavilosti mezi adiktologickými službami. Program semináře je přílohou této pozvánky.

Seminář se uskuteční hybridní formou, tj. fyzicky i s možností online připojení. Fyzicky se uskuteční v Lichtenštejnském paláci v Praze. Přihlášky k fyzické účasti na semináři se přijímají přes elektronický formulář Registrace k fyzické účasti na Semináři pro žadatele o dotace.

Registrace bude následně potvrzena prostřednictvím e-mailu. Z důvodu kapacity konferenčních prostor je doporučeno zvážit počet osob, které se za službu/organizaci na seminář registrují.

Pro online připojení není nutná registrace a počet online účastníků není omezen.

V případě dotazů ohledně semináře kontaktujte Mgr. Terezu Černíkovou (cernikova.tereza@vlada.cz).

Program 

Seminář pro žadatele o dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR.