Informace k systémům pro výkaznictví

Informace k systémům pro výkaznictví

Dne 14. března 2022 jsme Vás informovali, že v současné době je systém pro výkaznictví AdiData mimo provoz z důvodu vyskytlé chyby.

Jedinou bezplatnou aplikací pro vykazování, kterou provozuje Úřad vlády ČR, a kterou doporučujeme používat, je systém pro výkaznictví UniData Lite. Očekáváme, že UniData Lite budou v provozu minimálně do roku 2024 a jsou tak přizpůsobena i pro vykazování v rámci nové závěrečné zprávy, kterou si můžete již v tuto chvíli stáhnout. V návaznosti na to uvádíme, že systém pro výkaznictví UniData bude v provozu pouze do konce roku 2022 a dále mu nebude poskytována technická podpora.

Se spuštěním systému pro výkaznictví AdiData i nadále počítáme, avšak náprava chyb v systému vyžaduje určitý čas. S obnovením je počítáno nejdříve na konci roku 2023.

O případném vývoji či změnách Vás budeme informovat.

Odkaz na minulý článek: https://dotace-protidrogovapolitika.cz/aktualni-situace-s-aplikaci-adidata/